Powstaje nowy budynek hospicjum

Trwa rozbudowa budynku Hospicjum św. Anny w Lubartowie. Dzięki temu zwiększy się liczba łóżek w hospicjum stacjonarnym, powstaną pokoje dla rodzin, które chcą czuwać przy swoich bliskich, sale szkoleniowe dla pracowników oraz wolontariuszy, magazyn oraz kaplica przystosowana do możliwości przemieszczania się chorych.

Od ubiegłego tygodnia trwa rozbudowa hospicjum. Z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny powstaje nowy budynek spełniający standardy XXI wieku dotyczące opieki hospicyjnej. Prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Benet Juszczyński s.c.

Rozbudowa jest potrzebna, gdyż kolejki oczekujących na przyjęcie do hospicjum są duże. Zwiększy się komfort pacjentów placówki. Plac pod budowę przekazano firmie 18 lipca. Wcześniej została wykonana ściana zabezpieczająca. Budynek ma być zbudowany i oddany w stanie surowym zamkniętym do końca grudnia br. –  mówi Jerzy Zbiciak, kierownik hospicjum. – W nowym budynku na parterze będzie 6 sal dla pacjentów z dostępem do łazienki (maksymalnie 2-osobowych) oraz szatnia dla pracowników. Na piętrze powstanie pokój wypoczynkowy dla rodzin, do którego będzie możliwy wjazd windą. Będzie kaplica oraz pomieszczenia biurowe dla wolontariuszy. Na poddaszu znajdą się pomieszczenia techniczne. Zainteresowani mogą podarować okna lub drzwi do hospicjum, a w podziękowaniu zostaną uhonorowani tabliczką fundatora – dodaje.

Przypominamy, że hospicjum jest przeznaczone dla osób chorych przeważnie na nowotwory, którzy znajdują się w terminalnym stadium choroby. Placówka rozpoczęła swoją działalność 5 listopada 2007 roku jako Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego i przyjęła pierwszego pacjenta.

Opieka w Hospicjum św. Anny jest bezpłatna. Do hospicjum przyjmuje się pacjentów na postawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze schorzeniem kwalifikującym do uzyskania opieki oraz karty informacyjnej leczenia szpitalnego wraz z wynikami badań potwierdzającymi zakończenie leczenia przyczynowego. Zadaniem zespołu pracującego w hospicjum jest leczenie bólu, duszności, nudności, łagodzenie lęku i depresji, przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji oraz wsparcie duchowe. Podopiecznymi hospicjum są chorzy cierpiący głównie na choroby nowotworowe, ale nie tylko.

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia posiada 9  miejsc w hospicjum stacjonarnym, a 18 pacjentów podlega opiece domowej. Wcześniej do 30 czerwca 2022 roku było 12 łóżek w placówce stacjonarnej, a opieka domowa obejmowała 30 chorych. Pomimo limitów pacjentów hospicjum stara się pomagać wszystkim, którzy się zgłaszają do placówki. W hospicjum jest też dział farmacji szpitalnej.

Pracę w hospicjum wykonuje zespół interdyscyplinarny- lekarze, pielęgniarki, psycholog, kapelan, rehabilitanci, pracownicy socjalni, salowe. Pomagają w sferze fizycznej przy łagodzeniu bólu i cierpienia oraz w sferze duchowej – towarzyszą chorym w odchodzeniu.

Każdy z nas może wesprzeć hospicjum poprzez przekazanie datku na konto bankowe Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny (nr konta 80 1240 2409 1111 0010 0572 8713).

Sylwia Cichoń