Pożar budynku w Sosnówce

Oficer Prasowy KP PSP w Lubartowie informuje, że w okresie od dnia 18.02.do dnia 24.02. na terenie powiatu lubartowskiego powstało 19 zdarzeń, w tym 13 pożarów oraz 6 miejscowych zagrożeń.

22 lutego o godz. 2104 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Sosnówka, gmina Abramów.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP okazało się, że pali się więźba dachowa na budynku mieszkalnym, jednorodzinnym na powierzchni około 2 m2. Przed przybyciem zastępów ratowniczo-ratowniczych właściciel podjął próbę gaszenia pożaru przy użyciu węża ogrodowego. Wspólnie podjęte działania z zastępami OSP w Abramowie i OSP w Michowie doprowadziły do lokalizacji pożaru. Pomieszczenia mieszkalne zostały przewietrzone a następnie przeprowadzono kontrolę przy użyciu detektora wielogazowego. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru prawdopodobnie była nieszczelność przewodu kominowego. W zdarzeniu udział brały 3 zastępy z KP PSP w Lubartowie oraz zastęp OSP w Abramowie i OSP w Michowie. Niezależnie od wyżej wymienionego 10 pożarów to pożary traw nieużytków rolnych.