Pożar w piwnicy

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie informuje, że w okresie
od dnia
08.03. do dnia 14.03.na terenie powiatu lubartowskiego powstało 15 zdarzeń, w tym 6 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

W dniu 10.03. o godz. 2154do Stanowiska Kierowania KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze piwnicy w miejscowości Lubartów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że pali sięw pomieszczeniach kotłowni zlokalizowanej w piwnicy domu mieszkalnego. Budynek murowany 3 kondygnacyjny – bliźniak. Mieszkańcy (2 osoby) – ewakuowały się same przed przybyciem na miejsce straży pożarnej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu energii elektrycznej oraz podaniu prądu gaśniczego wody w natarciu do pomieszczenia piwnicy. Działania prowadzone były w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono
do oddymiania pomieszczeń oraz wyniesienia nagromadzonego materiału palnego z kotłowni. Po przewietrzeniu całego budynku dokonano kontroli detektorami wielogazowymi wszystkich pomieszczeń. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru prawdopodobnie było zapalenie się opału od popiołu wygarniętego z pieca.
W działaniach udział brały 2 zastępy z JRG PSP w Lubartowie oraz zastępy
z OSP w Wólce Rokickiej i OSP w Brzezinach.