Prace przy utwardzeniu parkingu koło ogródków działkowych

Ogródki działkowe, szczególnie teraz w czasie pandemii to zielone azyle mieszkańców, to również doskonałe miejsce do spędzania czasu podczas ciepłych wiosennych dni. W ubiegłym tygodniu w odpowiedzi na prośbę działkowców ROD Relaks II skierowaną do Burmistrza Miasta Lubartów Krzysztofa Paśnika, rozpoczęły się prace nad utwardzeniem i powiększeniem parkingu wzdłuż tych ogródków. Miejsca postojowe będą utwardzone tłuczniem, co w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i wygodę użytkowników działek.