Pracowity tydzień w II LO

O tym, że uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie bardzo chętnie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych nikogo przekonywać nie trzeba. Konkursy to oczywiście możliwość na sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce, ale również szansa na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Kończący się właśnie tydzień był bardzo pracowity dla naszej młodzieży. Mimo odbywających się w dniach 22-24 listopada próbnych egzaminów maturalnych, nasi uczniowie brali udział m.in. w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Alfik Matematyczny” oraz w olimpiadach historycznych: LXIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Gratulujemy uczniom II LO zaangażowania i wytrwałości, a w oczekiwaniu na wyniki konkursowe, raz jeszcze życzymy „Powodzenia!”.

II LO