Praktycznie poznali prawo w II LO

Zajęcia, prowadzone przez studentki IV roku Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zostały zrealizowane w ramach projektu „Street law” i miały charakter działań praktycznych. Ideą programu „Street law”, którego początki sięgają do roku 1972, jest zapoznanie jego uczestników z podstawowym zakresem praw i obowiązków obywatelskich oraz dostarczenie wiedzy niezbędnej do konfrontacji z problemami prawnymi obecnymi w życiu codziennym. Młodzież z II LO debatowała zatem nad prawnymi kazusami, analizowała przypadki znane z codziennych sytuacji, np. wystawianie mandatów, przeszukania, legitymowanie przez policję oraz rozstrzygała rozwiązanie w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w tak ciekawie poprowadzone zajęcia i z pewnością zyskali większą świadomość prawną.

II LO