„Premierki – przecierki” za nami

13 czerwca w PMDK w Lubartowie odbyła się kolejna impreza z cyklu „Premierki-przecierki”. Cykl jest przeznaczony dla premierowych prezentacji dziecięcych zespołów artystycznych, ma stwarzać im możliwości oswajania się ze sceną i widownią w przyjaznych warunkach, przed życzliwą publicznością – ich najbliższymi. Tym razem scena należała przede wszystkim do zespołów teatralnych z PMDK: zagrały na niej trzy grupy pracujące pod kierunkiem pani Dominiki Trykacz. Najmłodsi, czyli Teatr „Pstryk i już!” wystąpili w interpretacji przestrzenno-ruchowej wiersza Juliana Tuwima pt. „Abecadło”. Nieco starsza grupa, Teatr „5 Groszy” przygotowała spektakl „Niesamowite przygody skarpetek” na podstawie tekstu Justyny Bednarek. Natomiast „Teatr Prawdziwych Mężczyzn + One” zaprezentował obszerne fragmenty przedstawienia „Drużyna z Placu Broni”, adaptację słynnej powieści autorstwa węgierskiego pisarza Ferenca Molnara. Prezentacjom teatralnym towarzyszyli mali muzycy, podopieczni pani Dominiki Kłębukowskiej-Wąchockiej. Widownia miała okazję także zobaczyć najnowszy film animowany pracowni KIno Bambino PMDK pt. „Kolorowo”. Wszystkie grupy zasłużenie odebrały gromkie oklaski od licznie zgromadzonej widowni, która każdą prezentację oglądała z ogromnym skupieniem i szacunkiem. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały od nauczycieli pamiątkowe upominki, które są tradycją spotkań „Premierki-przecierki”.

PMDK