Prezentacje w SP1 – Program Erasmus +

10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 i. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie odbyły się prezentacje dla uczniów podsumowujące międzynarodowe spotkanie w ramach programu Erasmus +. Spotkanie projektu USING SOCIAL MEDIA RATIONALLY, EFFICIENTLY AND SAFELY, którego strona polska jest koordynatorem, odbyło się w Macedonii Północnej w dniach 9 – 16 XI. Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Chorwacji, Portugalii, Turcji oraz Macedonii Północnej. W spotkaniu uczestniczyło 7 uczniów i 2 nauczycieli z lubartowskiej ,,Jedynki” oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich. Podczas pobytu w Szkole Podstawowej ,,Dimitar Makedonski’’ w Skopje uczniowie m.in. przedstawiali prezentacje multimedialne na temat Polski, Lubartowa i swojej szkoły, na temat muzyki polskiej dawniej i obecnie oraz uczyli miejscowych uczniów podstawowych zwrotów w naszym języku. Podczas tygodnia spędzonego w Macedonii Północnej był również czas na zwiedzanie Skopje – stolicy kraju oraz okolic Jeziora Ochrydzkiego, jak również na koncert muzyki ludowej oraz warsztaty plastyczne. Wizyta w Macedonii była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z nauczycielami i młodzieżą z innych krajów, do poznania ich kultury i zwyczajów, a przede wszystkim do doskonalenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

SP1