PROBLEM ŚMIECI POWRACAJĄCY JAK BUMERANG

Pomimo iż, mamy XXI wiek i praktycznie wszyscy ludzie w Polsce mają zawartą umowę z gminami na odbiór śmieci, w lasach bardzo często można spotkać dzikie wysypiska. Czym się kierują osoby uprawiające ten proceder? Dlaczego zamiast w kontenerze, śmieci lądują w lesie? – w większości przypadków trudno jest się doszukać racjonalnej odpowiedzi na te pytania.

Na szczęście m.in. dzięki nowym technologiom i zdeterminowaniu Straży Leśnej oraz innych osób ceniących sobie czystość i porządek w lesie – sprawcy zaśmiecania lasu są coraz rzadziej anonimowi i bezkarni. Tylko od początku bieżącego roku Straż Leśna Nadleśnictwa Lubartów w 16 przypadkach ustaliła i ukarała osoby popełniające wykroczenie z art. 162 kw. – tj. zaśmiecanie lasu. Maksymalna kara, jaka grozi za zaśmiecanie lasu, to grzywna w wysokości 5 tysięcy zł, plus koszty uprzątnięcia śmieci przez specjalistyczną firmę!  

Na zamieszczonej grafice po  lewej stronie widoczne są zdjęcia zrobione przed interwencją strażników, a po prawej po interwencji. Zdarzenie miało miejsce w okolicach Michowa, gdzie Strażnicy Leśni dzięki współpracy z podinspektorem ds. gospodarki leśnej Starostwa Lubartowskiego ustalili sprawcę, który po przedstawieniu jednoznacznych dowodów, przyznał się do winy, posprzątał śmieci, wyraził skruchę i został ukarany maksymalną grzywną w drodze mandatu karnego.

Las nie zaśmieca się sam, to ludzie wyrzucają tu odpadki, przez co szkodzą roślinom i zwierzętom, często doskonale wiedząc, że jest to niezgodne z prawem.

Apelujemy, by nie zaśmiecać lasów, jak również nie być obojętnym na takie zachowanie.

 Nadleśnictwo Lubartów