Program „Aktywna tablica” w II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięło udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na rok 2021.

Dzięki udziałowi w programie wzbogaciła się baza dydaktyczna szkoły. Otrzymaliśmy 2 tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi oraz projektor.

Sprzęt ten został zainstalowany w 3 pracowniach lekcyjnych.