Program „Czyste powietrze” – skorzystaj z dofinansowania

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Miasto Lubartów został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” Urząd Miasta Lubartów zaprasza do punktu konsultacyjno-informacyjnego, (pok. nr 207), w godzinach pracy urzędu tj. 7.30- 15.30.

Informację o zasadach udziału w programie można dodatkowo uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 81 854-46-22 lub na stronie internetowej www.lubartow.pl