Program „Dobry Start” tylko przez internet i na konto

Zmiany w programie „Dobry Start 300+”: od tego roku wypłaty świadczenia na wyprawkę szkolną tylko na rachunek bankowy, a wnioski jedynie elektroniczne. Obsługą i wypłatą świadczeń zajmie się teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko przez internet, za pomocą: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Emp@tia albo serwisu bankowości elektronicznej. – Jesteśmy gotowi do obsługi programu. Na PUE stworzyliśmy specjalny kreator wniosków. Pomoże uniknąć błędów przy staraniu się o świadczenie „Dobry Start” – informuje prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

ZUS wypłaci świadczenie „Dobry Start” na rachunek bankowy wskazany przez rodzica. Wypłaty będą wyłącznie bezgotówkowe. Jeśli wniosek wpłynie do końca sierpnia, to rodzic otrzyma 300+ najpóźniej 30 września. Jeżeli wpłynie później, to świadczenie trafi do uprawnionego w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Gdzie znaleźć wsparcie?

Osobom, które będą potrzebowały pomocy w złożeniu elektronicznego wniosku o 300+, zapewni ją w swoich placówkach ZUS. W tym celu pracownicy Zakładu pojawią się również w wybranych jednostkach terenowych KRUS, Poczty Polskiej i urzędach gmin.

300+ na wyprawkę szkolną

Rodzice mogą otrzymać świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł na dziecko raz do roku, bez względu na dochód rodziny. Można je przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów i sprzętów potrzebnych dziecku. Świadczenie przysługuje na uczniów szkół podstawowych, liceów, szkół policealnych oraz innych placówek edukacyjnych do ukończenia przez nich 20 roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24 lat. Obecnie z programu korzysta niemal 4,5 mln dzieci.

Niższy koszt obsługi

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że niemal każde gospodarstwo domowe w Polsce, w którym są dzieci, ma dostęp do internetu (99,5 proc.). Automatyzacja obsługi wniosków w ZUS i bezgotówkowe wypłaty dadzą budżetowi państwa oszczędności. Do tej pory koszt obsługi świadczenia na jedno dziecko wynosił 10 zł, obecnie spadnie do 30 gr. Według szacunków w ciągu 10 lat oznacza to oszczędności na poziomie 488 mln zł.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim