Program „Moja woda” – trwa nabór wniosków

1 lipca ruszył nabór wniosków do programu „Moja woda”. Każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 50 tysięcy zł. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Forma dofinansowania to dotacja, lecz nie więcej niż 80 procent kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie.

 Beneficjentami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda”.

Dokumenty i wszystkie informacje dotyczące naboru znajdują się pod linkiem: 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/