Program SKS w II LO

Od lutego 2023 r. w II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie rozpoczęła się kolejna edycja programu SKS (Szkolny Klub Sportowy). Nieprzerwanie od siedmiu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, które są okazją do dodatkowej aktywności fizycznej oraz rozwijania sportowych umiejętności.

Aktywność uczniów II LO to 60-minutowe jednostki treningowe, które przeprowadzane są dwa razy w tygodniu w minimum 15-osobowych grupach. Dzięki temu nasi sportowcy mogą rozwijać swoje pasje oraz podnosić umiejętności sportowe, zwłaszcza w dziedzinie siatkówki i koszykówki, co w konsekwencji przekłada się na sportowe sukcesy  uczniów. Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

II LO