Program SKS w II LO

Od września 2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie systematycznie odbywały się pozalekcyjne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów szkoły w ramach Ogólnopolskiego Programu „SKS”.

Zajęcia sportowe były również realizowane podczas trwania pandemii, oczywiście zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z wszystkimi wytycznymi Ministerstwa Sportu. Zajęcia prowadził nauczyciel wychowania fizycznego w II LO Marcin Świderek. Sportowe spotkania dotyczyły głównie piłki siatkowej. Warto wspomnieć, że cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczniów szkoły. Dla większości z nich była to jedna z niewielu form aktywności sportowej w tym trudnym czasie, kiedy nawet lekcje wychowania fizycznego odbywają się w formie zdalnej. Ponadto młodzież mogła spędzić czas razem, dbając o sprawność fizyczną i prawidłowe relacje społeczne z rówieśnikami.

Miejmy nadzieję, że również w nowym 2021 roku uda się kontynuować takie zajęcia, ponieważ chętnych nie brakuje, a o kondycję fizyczną warto dbać zawsze.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników Programu SKS, a także do Dyrektor II LO Haliny Zdunek, która od początku wspiera ten projekt.

II LO/AO