Projekt Akademia Przedsiębiorczości w II LO

17 maja w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie został podsumowany projekt „Akademia Przedsiębiorczości”, realizowany we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Akademia Przedsiębiorczości to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich, którego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Projekt Akademia Przedsiębiorczości w II LO był realizowany przez 3 lata dzięki zaangażowaniu nauczyciela przedsiębiorczości Elżbiety Mizio, która ciągle stara się poszukiwać nowych form doskonalenia procesu edukacyjnego. W trakcie trwania projektu uczniowie II LO uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. Program Akademii obejmuje wykłady tematyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia z kreowania kariery zawodowej oraz wykłady e-learningowe umieszczone na platformie Moodle WNE SGGW.

W roku szkolnym 2018/2019 do projektu przystąpiło 40 uczniów II LO, którzy realizowali zagadnienia z szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Brali udział w spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami banków, ZUS, wykładowcami uczelni wyższych, studentami kół naukowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy dzięki ogromnemu zaangażowaniu w realizację projektu i chęci wzmacniania swojej postawy przedsiębiorczej, uzyskali dyplomy ukończenia Akademii i drobne upominki. Są to: Michał Budzyński, Gabriela Gryzio, Milena Grzesiak, Martyna Kawałek, Anna Lipska, Zuzanna Tchórz, Ewelina Zgierska oraz Kamila Żelazna.

II LO