Projekt „Bezpieczny przedszkolak”

Burmistrz Krzysztof Paśnik i naczelnik Wydziału Promocji Artur Kuśmierzak odwiedzili dzieci z Przedszkola nr 5 w ramach zakończenia projektu edukacyjnego „Bezpieczny przedszkolak”.

Miesiąc październik, był miesiącem, w którym dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Lubartowie brały udział w zajęciach edukacyjnych pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”. Celem prowadzonej akcji we wszystkich grupach wiekowych było uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola. W ciągu kilku dni młodsze przedszkolaki zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, bezpiecznego przejścia przez jezdnię po pasach bądź przy zielonym świetle. Starsze przedszkolaki utrwaliły znajomość sygnalizacji świetlnej, niektórych znaków drogowych w pobliżu przedszkola, a także numerów alarmowych. Podczas rozmów, zabaw ruchowych, spotkań z policjantem oraz licznych aktywności dzieci mogły wykazać się wiedzą, umiejętnościami oraz poszerzyć zainteresowania zasadami ruchu drogowego. Atrakcją okazał się samochód policyjny, który zaparkował na terenie naszego przedszkola. Starszaki miały okazję wsiąść i obejrzeć radiowóz. W ramach zakończonego projektu edukacyjnego „Bezpieczny przedszkolak” drugiego grudnia najstarszą grupę odwiedził burmistrz Krzysztof Paśnik oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Artur Kuśmierzak, którzy wręczyli dla naszego przedszkola kamizelki odblaskowe. Dzięki temu dzieci mogą wykorzystać je podczas spacerów. Dziękujemy bardzo za prezent.

KJ