Projekt Lubartów – the Shtetl of Sunshine

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza na prezentację międzynarodowego projektu „Przyszłość dla Przeszłości. Lubartów – the Shtetl of Sunshine”, o którym opowie międzynarodowy gość J.R.Sonnenschein (Niemcy).

Sonnenschein jest założycielem Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia for Yiddish Life. Celem tej międzynarodowej współpracy jest ochrona przed zapomnieniem i niszczeniem kultury i dorobku Jidysz. To działania cieszące się uznaniem i ogólnoświatowym zainteresowaniem przyjaciół kultury i wielu turystów ze wszystkich kontynentów.

Jednym z pierwszych działań Stowarzyszenia będzie podjęcie próby stworzenia w 2018 trzydniowego Festiwalu Kultury Żydowskiej i zaproszenie międzynarodowych gości ze świata muzyki, sztuki i sportu. Organizatorzy proponują połączenie pozytywnej historii, edukacji i kultury.

Jeden z ważniejszych punktów projektu, to próba utworzenia „Miejsca Pamięci”, w formie Land Art pomysłu J.R.Sonnenschein, które byłoby artystycznym wyrazem symbolicznego cmentarza i wyrazem obecności ponad 5000 żydowskich mieszkańców Lubartowa, którzy nie mają swoich grobów.

To próba stworzenia Wirtualnego Żydowskiego Lubartowa. Strony internetowej w formie dawnego miasta „L’Chaim – Stary Lubartów” z możliwością wirtualnego spaceru po uliczkach.

Taki projekt może być krokiem milowym do pokonania uprzedzeń, zdobycia wzajemnego zaufania, wzajemnego szacunku i wyzbycia się ksenofobicznych podejrzeń. Może przeciwdziałać rasizmowi i działaniom nietolerancji w społeczeństwie. Może być przykładem porozumienia i zrozumienia. To taki zwykły ludzki szacunek do drugiej osoby.

Projekt „Przyszłość dla Przeszłości. Lubartów – The Shtetl of Sunshine” to ogromna szansa pozytywnej promocji Lubartowa na mapie i arenie międzynarodowej.

Więcej szczegółów godz. 17.00, niedziela 22 października w sali kina Lewart. Jeśli ktoś chciałby się przyłączyć, wspierać swoje miasto i pomóc w realizacji projektu, prosimy o maila na adres: lubartow@shtetlofsunshine.com

Niedziela, 22.10.2017, godz.17.00, sala kinowa LOK.