Projekt „Poznaj Polskę” w II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie przystąpiło do projektu „Poznaj Polskę”. Dzięki niemu uczniowie w nowym roku szkolnym wezmą udział w trzech wycieczkach edukacyjnych.

Jest to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego głównym celem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Projekt umożliwia im poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie II LO w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 r. wezmą udział w trzech wycieczkach edukacyjnych.