Projekt usuwania folii rolniczych – nabór wniosków

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 15 czerwca rozpoczął nabór wniosków w projekcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wnioski można składać do 30 czerwca.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty  odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zainteresowani oddaniem wskazanych odpadów rolniczych,  powinni złożyć wniosek zawierający informację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej ZKGZL oraz na stronach gmin członkowskich Związku. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać w w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. W ramach programu odbierane będą odpady rolnicze pochodzące wyłącznie z gospodarstw położonych na terenie Związku. W celu weryfikacji, osoby składające wniosek, muszą przedłożyć kopię nakazu płatniczego podatku rolnego. Po rozpatrzeniu wniosku prowadzący gospodarstwo rolne zostanie poinformowany o ilości odpadów, które będzie mógł przekazać w ramach projektu, oraz o terminie, w którym powinien dostarczyć odpady do wskazanego przez ZKGZL miejsca.

Zasady odbioru odpadów rolniczych:

  • Odpady należy dostarczyć w umówionym terminie do miejsca wskazanego przez ZKGZL.

  • Odpady powinny być posegregowane według kategorii, oczyszczone z zanieczyszczeń.

  • Uwaga! Odpady nieposegregowane, zawierające zanieczyszczenia nie zostaną przyjęte.

Wnioski można składać do 30 czerwca br. Projekt dofinansowany jest z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.