Projekt VIA CARPATIA z technikum na politechnikę

Technikum Informatyczne z ul. Chopina w Lubartowie po raz kolejny gościło wykładowców z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej: dr hab. inż. Joannę Pawłat, prof. PL, dr inż. Dawida Zarzecznego, dr inż. Leszka Jacka Jaroszyńskiego.

W ramach projektu VIA CARPATIA uczniowie technikum z klas: 4z, 4t i 3z mieli okazję wysłuchać cyklu wykładów poruszających tematykę nadprzewodnictwa, technologii plazmowych i odnawialnych źródeł energii.

Młodzi słuchacze byli zaciekawieni nie tylko przedłożoną im wiedzą merytoryczną, ale także tym, że już mają kontakt z pracownikami uczelni oraz mogą zadawać pytania wykwalifikowanym praktykom.

W ramach przyszłej współpracy z wydziałem, wydarzenie zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Joanna Skomorowska, Elżbieta Puszkarska i Sławomir Tomasiewicz.

J. Skomorowska