PROMOCJA II LO – Samorząd Uczniowski

Głównym celem działania Samorządu Uczniowskiego przy II LO jest aktywizacja społeczności szkolnej i współdziałanie ze społecznością lokalną.

Pracujemy bardzo aktywnie, organizując lub włączając się w różnego rodzaju akcje na terenie szkoły i poza nią, angażujemy się w szereg projektów, dbamy o oprawę imprez okolicznościowych i pamięć o ważnych świętach, reprezentujemy szkołę w poczcie sztandarowym, prowadzimy radiowęzeł szkolny, a także opiekujemy się szkolną gazetką.

Wśród szczególnych działań SU należy wymienić takie akcje jak m.in. Poczta Walentynkowa, Dzień Szlafroka, Dzieci Kwiaty z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Kiermasz Ciast, a także słynny Wieczór Andrzejkowy, który ze względu na różnorodność atrakcji (andrzejkowe wróżby, karaoke, sala gier planszowych, fotobudka, sala fitness, mecz siatkówki nauczyciele-uczniowie, sala kulinarna z niepowtarzalnymi goframi) stał się tradycją naszej szkoły. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy również „Anything but a Backpack Day”.

Na uwagę zasługuje też współpraca Samorządu z Fundacją Artos, którą młodzież podejmuje od wielu lat, realizując wiele inicjatyw o charakterze lokalnym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działalność ta daje możliwość realizacji różnorodnych pomysłów twórczym jednostkom z naszej szkoły, począwszy od akcji zmieniania wyglądu szkoły, kończąc na promowaniu turystyki rowerowej i miejsc pamięci. W roku szkolnym 2021/2022 zorganizowaliśmy m.in. projekt „II LO dla schroniska w Nowodworze” i „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”, który miał na celu ożywienie wiedzy i świadomości lokalnej kultury ludowej naszego regionu. Obecnie realizujemy kolejny projekt Samorząd Uczniowski – działamy wspólnie”.

Warto wspomnieć, że podczas szkoleń i spotkań z ciekawymi ludźmi członkowie grup projektowych uczą się diagnozowania potrzeb społecznych i realizacji własnej inwencji i pomysłów w ramach określonego budżetu, co daje nieocenione doświadczenie w pracy projektowej na przyszłość.

Serdecznie zapraszamy do pracy w Samorządzie Uczniowskim II LO!