PROMOCJA II LO – SKKT „Azymut”

II Liceum ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie  to szkoła, która stwarza uczniom wiele możliwości  rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przedstawiamy dziś artykuł, która pozwoli zaprezentować jedną z form działalności pozalekcyjnej w II LO. Prezentujemy Szkolny Klub  Krajoznawczo-Turystyczny Azymut.

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny Azymut został powołany po to, aby zaszczepić w młodych ludziach miłość do turystyki i pasję do poznawania świata. Dzięki tej wartościowej inicjatywie uczniowie II LO mogą uczestniczyć, ale również sami organizować wyjazdy za granicę, do czasem bardzo egzotycznych krajów jak Kazachstan, Kirgistan, Armenia czy Gruzja. Nie brakuje też wyjazdów po Europie. Członkowie Klubu odwiedzili Grecję, Czarnogórę i Węgry.

Oprócz wypraw zagranicznych SKKT Azymut organizuje również liczne wycieczki na terenie kraju. Miłośnicy turystyki mają szansę spotykać wielu ciekawych ludzi, przyrodników i himalaistów. Uczniowie uczestniczą w marszach na orientację, które w ciągu roku szkolnego organizowane są kilkakrotnie, również w porze nocnej. Azymut lubi wyzwania ekstremalne, organizuje wyprawy tam, gdzie inni by się poddali, np. podróż Koleją Transsyberyjską.

Pasjonaci podróży i alpinizmu biorą udział w wirtualnych warsztatach dotyczących m.in. Azji Centralnej, Afryki, Ameryki Południowej oraz mogą uczestniczyć w cyklu spotkań Góry to fascynujące laboratorium. O niesłabnącym zainteresowaniu dalekimi podróżami świadczy liczba uczestników spotkań – w warsztatach bierze udział często  osiemdziesięciu – stu członków klubu Azymut. Grupa działa od ponad dziesięciu lat i cieszy się olbrzymią popularnością również za sprawą charyzmatycznych opiekunów: nauczycielki geografii w II LO p. Katarzyny Płaszczewskiej oraz nauczyciela religii p. Łukasza Wasyluka.

Więcej o działalności SKKT Azymut można znaleźć tutaj: http://lo2.lo2lubartow.pl/index.php/historia-szkoly/skkt-azymut

II LO