Promocja II LO – Szkolne Koło PCK

W naszej szkole działa od 2019 roku Szkolne Koło PCK, którego program powstał z myślą o chętnych uczniach II LO , którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.  Pozwala on młodzieży poznać podstawowe zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących , zawiera wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia, unikania zagrożeń wynikających z uzależnień, pozwala poznać zasady  udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

    Nasze działania są bardzo szerokie:

  • Co rocznie mamy spotkanie z przedstawicielem PCK w Lublinie gdzie  młodzież słucha  informacji na temat idei ruchu, jego historii oraz zasad którymi kieruje się ruch
  • nasza szkoła za pośrednictwem Oddziału Rejonowego PCK uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez PCK i firmę Procter&Gamble # Akcja Donacja. Celem akcji było przekazanie środków higienicznych dziewczętom 
  • prowadziliśmy projekt ,,Dziel się uśmiechem” wśród uczniów klas trzecich szkoły podstawowej , podczas którego  dzieci dowiedziały się jak prawidłowo dbać o swoje zęby. Poruszane były tematy profilaktyki i higieny jamy ustnej, zbilansowanej i zdrowej diety
  •  szkoła postanowiłarównież  włączyć się w akcję ,,Światowy dzień walki z głodem „

i  zbierała żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Głównym celem tej akcji było uświadomienie   młodzieży  skali ubóstwa

  • gościliśmy  równieżratownika medycznego. Przeprowadził on szkolenie młodzieży z Koła PCK dotyczące pierwszej pomocy.
  •  Co roku bierzemy udział w akcji  ,,Młoda krew ratuje życie” oraz organizujemy spotkania z honorowymi krwiodawcami w celu zachęcenia większej liczby młodzieży do oddawania krwi
  •   Młodzież bardzo aktywnie włączyła się w akcję pomocy dla Ukrainy, zbierano żywność środki higieny, artykuły pierwszej potrzeby. Oprócz tego, młodzież ze Szkolnego Koła PCK prowadziła kwestę na lubartowskim rynku
  • bierzemy udział w konkursach o AIDS , pierwszej pomocy oraz dotyczącego prawidłowego odżywiania

Zapraszamy do II LO!!!