Promocja książki o Święcie Roweru

O największej rowerowej, rodzinnej imprezie rekreacyjnej w Polsce czy Europie, czyli Święcie Roweru można przeczytać w wydanej właśnie książce. Jej autorem jest redaktor sportowy „Lubartowiaka” Ireneusz Góźdź. Promocja tej książki miała miejsce 30 września w Społecznej Szkole Muzycznej w Lubartowie.

Praca nad książką pt. „Święto Roweru w Lubartowie 1994-2019” trwała około roku. Pomysł napisania publikacji pojawił się w 2020 roku w związku z roczną przerwą w organizacji imprezy z powodu pandemii. Ireneusz Góźdź pomagał przez wiele lat przy Święcie Roweru, również relacjonował przebieg imprezy na naszych łamach, stąd temat był mu dobrze znany.

Spotkanie było połączone z występem artystycznym w wykonaniu uczennicy Szkoły Muzycznej Kornelii Soszki. Stało się okazją do rozmowy z pomysłodawcą i głównym organizatorem Święta Roweru Januszem Pożakiem, do podziękowań dla sponsorów oraz dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania książki. Przybyły osoby związane z organizacją rowerowej imprezy. Była też osoba, która uczestniczyła w każdej edycji Święta Roweru. Spotkanie poprowadził redaktor sportowy Janusz Kawałko. Janusz Pożak podzielił się wspomnieniami z początków Święta Roweru, kiedy zaprosił na nie aktora Zbigniewa Buczkowskiego i innych gości.

Spisanie historii Święta Roweru było trudnym wyzwaniem. Autor starał się zdobyć jak najwięcej archiwalnych zdjęć, dotrzeć do osób, które brały udział w pierwszych edycjach rowerowej imprezy. Udało się pozyskać pamiątki dotyczące Święta Roweru np. dyplomy, czy koszulki. Podczas spotkania Ireneusz Góźdź mówił, że jedna z pierwszych rozdawanych koszulek odnaleziona została jako szmata używana do sprzątania.Przed napisaniem książki rozmawiał on o tej imprezie z blisko 100 osobami i tylko dwie miały nieprzychylną opinię.

W książce znajduje się sporo fotografii autorstwa redaktorów „Lubartowiaka”. Zdjęć z pierwszych edycji jest mniej z uwagi na to, że kiedyś wykonywane były aparatami analogowymi, wywoływano klisze i robiono odbitki. Projekt okładki, skład i redakcję graficzną książki wykonał Robert Szczepaniak, za korektę odpowiedzialna była Monika Bordzoł.

Dla osób, które pamiętają początkowe edycje, będzie to sentymentalna podróż w przeszłość. Takim uczestnikom towarzyszyć będą wspomnienia, emocje, a także uśmiech i radość. Młodsze pokolenie być może uświadomi sobie, jak diametralnie różnią się czasy pierwszych edycji od tych współczesnych – informuje Ireneusz Góźdź we wstępie książki. Można ją zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej w Lubartowie przy ul. Farnej 4.

Sylwia Cichoń