Protestują przeciwko budowie fermy drobiu w Pałecznicy

Mieszkańcy wsi Pałecznica Kolonia w gminie Niedźwiada protestują przeciwko planom budowy fermy drobiu w ich miejscowości. 26 lipca zorganizowali spotkanie się w miejscu, w którym inwestor z podlubelskiego Dysa chce wybudować kurniki przemysłowe. Mają się one zdaniem  tych osób znajdować w zbyt bliskiej odległości od najbliższych zabudowań.

 

W miejscu, gdzie ma powstać ferma drobiu zebrało się około 100 osób, które uważają, że będzie to uciążliwe z uwagi na odór, hałas, a wartość nieruchomości w sąsiedztwie fermy spadnie. Plany inwestora obejmują powstanie 6 dużych kurników. – Co 6 tygodni ma następować wymiana kurcząt. A dodatkowo najbliższe zabudowania są zaledwie 230 metrów od miejsca planowanej inwestycji. Jest też blisko do terenów zalewowych. Poza tym jest tu niewydolny wodociąg – mówi jedna z mieszkanek.

Władze gminy Niedźwiada nie są też zadowolone z inwestycji. Wójt Marek Kubik informuje, iż żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły. – Inwestor złożył wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Jest on rozpatrywany. To pierwszy punkt procedury środowiskowej – tłumaczy Marek Kubik. – Cieszymy się, że jest udział strony społecznej, że ktoś pilnuje tego. Rozumiemy te obawy – dodaje.

Pozytywną opinię do planowanej inwestycji wydał do tej pory Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Władze gminy Niedźwiada chcą jeszcze uzyskać opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sanepidu i Wód Polskich. Ponadto ma być również wydana opinia prawna. Wstępne informacje wskazują, że opinia ta jest krytyczna wobec inwestycji. Gmina Niedźwiada zachęca do składania uwag i wniosków w tym postępowaniu.

Sylwia Cichoń