Przebudują ulicę Lubelską

Ulica Lubelska będzie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową. Inwestycja zostanie wykonana w ramach projektu Mobilny LOF.

Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetarg 23 października. Po przebudowie ulica Lubelska ma mieć na tym odcinku 3 pasy ruchu, środkowy przeznaczony będzie na wykonywanie skrętów do licznych zabudowań leżących wzdłuż ulicy – na całej długości po jej wschodniej stronie i na części długości po stronie zachodniej. W ramach pasa środkowego wyznaczone zostaną pasy do skrętów w lewo do stacji paliw, w ulicę Koźmińskiego oraz w drogi gminne zaprojektowane w miejscowości Łucka. Natomiast środkowy pas podzielny ma być licznymi wysepkami w celu zapobiegania wykorzystywaniu tego pasa do wyprzedzania i jazdy ze zbyt dużą prędkością. Ponadto przewidziano nowe przejścia dla pieszych z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Oferty można składać do 15 listopada. Zakończenie prac zaplanowano do 30 września 2020 r.

Sylwia Cichoń