Przebudują zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce

14 marca w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zorganizowano konferencję prasową oficjalnie rozpoczynającą projekt pod nazwą: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”. W konferencji uczestniczył marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Miasto Lubartów reprezentował burmistrz Janusz Bodziacki.

Projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” ma na celu zachowanie i ochronę przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego, zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby Muzeum oraz zwiększenie przestrzeni kulturowej dla turystów i zwiedzających. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie, które umożliwią przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych. Zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie, powstaną nowe wystawy stałe, strefa obsługi klienta, kawiarnia, sklepik, atelier pracy twórczej. Nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej wyniesie ponad 2 000 m2. Ponadto wdrożony zostanie specjalny program kulturalno-edukacyjny nawiązujący do dawnej kultury ziemiańskiej, przywołujący wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji. Zostaną również pokazane w nowej przestrzeni i w nowej formie zbiory sztuki z lat 1949–1955, z okresu panującego wówczas w Polsce stalinizmu. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce chce poprzez zestawienie tych dwóch okresów budować u odwiedzających świadomość historyczną i kulturalną, świadomość odpowiedzialności za kulturę, jaka spoczywa na każdym obywatelu. Jednym z elementów spotkania był także media tour, ukazujący naocznie faktyczny stan budynków, które będą remontowane oraz prezentacja imprez i wydarzeń kozłowieckich na 2018 rok.

Na realizację projektu muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 24 790 574,25 zł. Planowany koszt całkowity projektu wynosi 36 394 226,50 zł. Prace remontowe, budowlane i konserwatorskie mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć do końca 2020 roku.

SN

foto: Adam Kościańczuk