Przed maturą na UMCS-ie

11 marca II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie po raz kolejny skorzystało z zaproszenia Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Młodzież dwóch klas brała udział w inauguracji „Pogotowia maturalnego”, która odbyła się podczas trwania ogólnouniwersyteckich Drzwi Otwartych.

Drzwi Otwarte to wydarzenie organizowane od wielu lat przez UMCS. Jego celem jest zaznajomienie maturzystów oraz potencjalnych słuchaczy Uniwersytetu z bogatą ofertą dydaktyczną uczelni. Uczniowie II LO odwiedzili Chatkę Żaka i uczestniczyli w atrakcjach organizowanych w ramach Strefy Edukacji oraz Strefy Aktywności. Mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych wydziałów, kierunków uczelni i centrów językowych, byli informowani o zasadach rekrutacji, możliwości odbywania części studiów za granicą, zostali wtajemniczeni w życie studenckie oraz działalność Samorządu Studentów. Przygotowane prezentacje, projekty, pokazy, spotkania informacyjne budowały obraz studiowania na UMCS-ie jak na uczelni o światowym poziomie.

Głównym celem wizyty tegorocznych maturzystów był udział w wykładach prezentowanych dla szkół partnerskich Instytutu Filologii Polskiej UMCS, które odbyły się w Multimedialnej Auli Wydziału Humanistycznego. Poruszono zagadnienia pomocne w przygotowaniu uczniów do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Prof. dr hab. Dariusz Chemperek i dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska omówili sposób realizacji motywu rycerza na przykładzie wybranych tekstów kultury, w tym tekstu ikonicznego, natomiast dr hab. Arkadiusz Bagłajewski i dr hab. Aleksandra Chomiuk podjęli się „roztajemniczaniawiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”.

Wykłady stanowiły inaugurację „Pogotowia maturalnego” – programu opracowanego z myślą o tegorocznych maturzystach. Uczniowie II LO zostali zaproszeni do udziału w bezpłatnym cyklu zajęć przygotowujących do pisemnej i ustnej matury z języka polskiego. Zajęcia prowadzone przez wykładowców UMCS-u będą odbywały się od 18 marca do 23 kwietnia 2016 roku na Wydziale Humanistycznym.

AO

WP_20160311_003 WP_20160311_006 WP_20160311_007 WP_20160311_008 WP_20160311_009 WP_20160311_010 WP_20160311_013 WP_20160311_014