Przedstawiamy nagrodzonych przez burmistrza

Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik podczas koncertu z okazji Imienin Miasta (22 listopada w Społecznej Szkole Muzycznej)  nagrodził zasłużonych lubartowian. Wręczenie nagród dla części nagr0dzonych miało miejsce w ratuszu 27 listopada.

Poniżej przedstawiamy sylwetki nagrodzonych:

Nagrody Burmistrza Miasta DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH otrzymali:

NATALIA TARASIUK – studentka V roku Wydziału Artystycznego UMCS na kierunku : grafika. Średnia ocen za rok 2019/2020 wyniosła 4,75. Aktywna w środowisku lokalnym w sferze kultury i działalności społecznej. Uczestniczyła m.in. w IX Plenerze Malarskim ”Błonie – piękno, które mijasz” organizowanym przez Centrum Kultury w Błoniu, a na wernisażu poplenerowym zajęła I miejsce za najlepszy obraz. Zakwalifikowała się i była członkiem w wystawie na 4. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Lublinie. W roku ubiegłym prowadziła liczne warsztaty dla wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie.  Opracowywała materiały reklamowe dla Związku Polskich Artystów Plastyków na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przestrzeń otwarta – Przestrzeń zamknięta” oraz wystawę 24. Wschodniego Salonu Sztuki  – Lublin 2019. Pierwsza wystawa indywidualna Natalii, na której pokazała prace z dziedziny rysunku i malarstwa miała miejsce w 2018 roku w PMDK w Lubartowie i nosiła tytuł „Feblik”

 PIOTR GUZ – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; kierunki: Ekonomia, Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno – Społeczne; średnia ocen za rok 2019/2020 wyniosła 4,075. Osiągnięcia Piotra to m.in.: laureat konkursu na prace licencjackie o Nagrodę Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, laureat stypendium 100 – lecia KUL, II miejsce w konkursie „Hackathon Pekao” organizowanym przez Bank Pekao S.A. , główny organizator IV edycji konferencji „Ludzka twarz biznesu”. Aktywność w środowisku lokalnym to prowadzenie w roli konferansjera imprez w Lubartowskim Ośrodku Kultury np. „Zobacz teatr – przegląd teatrów młodzieżowych” czy  „Spotkanie z pasją – z pasji do gór” . Był liderem rejonu Lubartów w XVI edycji „Szlachetnej Paczki”, dzięki której pomoc dotarła do ponad 20 rodzin z Lubartowa i okolic . Jest członkiem stowarzyszenia ALWERNIA i bierze czynny udział w organizowanych przez nie imprez : „Półmaraton <Bez Granic>”, „Kapucynalia”, „Bieg <Pokój i Dobro>”, Kapucyński Piknik Motocyklowy.

ADAM SZCZEPANIAK – student V roku Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku: prawo; średnia ocen za rok 2019/2020 wyniosła 4,64. Aktywność społeczna i kulturalna w środowisku lokalnym to m.in.: 2 – letnia praca w charakterze wolontariatu w Klubie „Zielony Smok” w Lubartowskim Ośrodku Kultury (pomoc w organizacji Turnieju Mistrza Gier Planszowych oraz innych wydarzeń i okolicznościowych spotkań, nauka uczestników spotkań zasad gier planszowych), udział w charakterze wolontariusza w VII Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin w Lubartowie w r. 2019 (prowadzenie zajęć integracyjnych i zajęć muzycznych z uczestnikami Zjazdu), wolontariat przy organizacji i przebiegu Święta Roweru. Pan Adam jest współautorem artykułu „Odpowiedzialność lekarza za skutki podania leku zależy od oceny faktycznych okoliczności” opublikowanego w ogólnopolskim portalu „Puls Medycyny”.

 

Nagrody za szczególne osiągnięcia otrzymali:

W DZIEDZINIE – PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

IWONA MAJ – jest pedagogiem i logopedą z 18 – letnim stażem pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Obecnie jest Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zaangażowana w działalność na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, osób samotnych, wykluczonych społecznie. Była inicjatorką powstania Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Drzewo”, którego głównym celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego, wszechstronne wspieranie rodzin zastępczych, usamodzielnianie wychowanków. Pani Iwona jest bardzo zaangażowana w ideę rodzicielstwa zastępczego, od 7 lat poszukuje domów dla dzieci pozbawionych rodzin biologicznych. Organizuje szereg akcji na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych: zabawy mikołajkowe czy festyny rodzinne. Jest pomysłodawcą oraz realizatorem kampanii społecznej „#Kierunekrodzina”, której celem jest zwrócenie uwagi na dzieci osamotnione i odrzucone oraz pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wiedzę w zakresie logopedii wykorzystuje w bezinteresownej pracy z dziećmi z rodzin zastępczych, które wymagają pomocy w rozwoju mowy.

 TADEUSZ MATWIEJCZYK – znany w Lubartowie działacz samorządowy, sportowy i kulturalny. W roku 2000 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej założył Sejmik Dzieci i Młodzieży miasta Lubartów i po dzień dzisiejszy jest jego opiekunem, mentorem i „dobrym duchem”. Przewodniczenie Sejmikowi jest rotacyjne – co 2 lata zmienia się szkoła, która mu przewodniczy. Przy zmianach szkół prowadzących Pan Tadeusz motywuje do pracy w Sejmiku, pomaga ułożyć plan działań na kadencję, podsuwa ciekawe pomysły do realizacji. Dzięki pomysłom Tadeusza Matwiejczyka Sejmik zajmował się m.in. takimi tematami: „Internet zbliża czy niesie zagrożenia?”, „Narkotykom nie”, „STOP agresji w szkole” – wspólnie z młodzieżą litewską. Z jego inicjatywy młodzież zrzeszona w Sejmiku składała projekty obywatelskie, m.in. projekt dotyczący budowy Sky Parku czy budowy ścieżek rowerowych. Dzięki Panu Matwiejczykowi, w ramach Sejmiku, odbywała się międzynarodowa wymiana młodzieży z Litwą oraz realizowano projekt z funduszu polsko – litewskiego tj. „Sport bez Granic”. Po dziś dzień chętnie dzieli się swoim bogatym dorobkiem samorządowym, sportowym i krajoznawczym.

 

W DZIEDZINIE – DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Łukasz Studziński jest kierownikiem Kina Lewart działającego przy Lubartowskim Ośrodku Kultury. To dzięki niemu i jego determinacji Lubartów może pochwalić się repertuarem nieodbiegającym od propozycji kinowych wielkich ośrodków miejskich. Pan Studziński dba o gusta wszystkich mieszkańców, oferując bardzo zróżnicowane filmy, od bajek, przez dramaty, filmy historyczne, dokumentalne, aż po kryminały i komedie. Dba o wrażliwość artystyczną odbiorców poprzez propozycje filmów ambitnych i nieoczywistych, które pozwalają poszerzyć horyzont poznawczy mieszkańców Lubartowa. Pan Łukasz sam wychodzi z inicjatywą wprowadzania nowych ofert i atrakcji, które zachęcą mieszkańców Lubartowa do odwiedzenia Kina. Daje się poznać także jako świetny akustyk i montażysta szeroko pojętego dźwięku na imprezach miejskich oraz tych organizowanych przez organizacje pozarządowe i szkoły. Zawsze przygotowany, pomocny i uczynny. Jego działalność nie kończy się na etacie, także poza godzinami pracy dogląda sprzętu, wynajduje nowinki techniczne i kontaktuje się z organizatorami imprez, by wszystko dopiąć na ostatni guzik.

Agnieszka Guz – obecnie studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, od lat zaangażowana w różnorodne projekty artystyczne w dziedzinie teatru. Należała do Teatru ARTERIA przy Lubartowskim Ośrodku Kultury oraz do Teatru SCENA 44 przy II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie. Za role w spektaklach otrzymała wyróżnienia i nagrody, m.in. wyróżnienie aktorskie podczas XV Spotkań Teatralnych ZWIERCIADŁA w Lublinie. Jest reżyserką spektaklu pt. „Gość Inność – czyli bajki nowe”, który został wyróżniony podczas uroczystej gali w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Agnieszka działa w Teatrze PANOPTICUM w Lublinie i występuje na scenach Centrum Kultury, Centrum Spotkania Kultur czy Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego. W grudniu 2019 roku Agnieszka zagrała główna rolę w amatorskim filmie krótkometrażowym „Idzie człowiek”, którego premiera odbyła się w Centrum Kultury w Lublinie.

Aleksandra Kozak – członek Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie od roku 2008, w zespole gra na flecie poprzecznym, jest też instruktorem gry na tym instrumencie. Od roku 2015 pełni funkcję zastępcy Kapelmistrza, niejednokrotnie prowadzi orkiestrę podczas prób i koncertów na terenie miasta, województwa i kraju. Do najważniejszych osiągnięć orkiestry z udziałem i pod przewodnictwem Pani Aleksandry należą:  wielokrotne zdobycie I miejsca w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych w  latach 2010 – 2013 oraz 2018, 2019, udział w Międzynarodowych Festiwalach w Bułgarii, na Węgrzech, na Ukrainie, kilkakrotnie udział w Ogólnopolskich Przeglądach orkiestr Dętych (Płock, Wisła, Częstochowa).

KAMIL ŻEBROWSKI – utalentowany  i wszechstronny  młody artysta – aktor, tancerz, gitarzysta, obecnie student I roku w Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie na wydziale aktorskim o specjalności aktor dramatyczny.  Ukończył Społeczną Szkołę Muzyczną I st. Im. F. Chopina w Lubartowie w klasie gitary, tańczył w hip – hopowym zespole w Lubartowskim Ośrodku Kultury zdobywając kilka ważnych nagród,. Jego prawdziwą pasją jest teatr, wiele  lat uczęszczał na zajęcia teatralne w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Razem z zespołem TRUPA zdobywał nagrody i wyróżnienia na festiwalach,  przeglądach i konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Równocześnie  zdobywał trofea indywidualne.  Za monodram „Kochany Panie Ludwiku”  o Ludwiku Sempolińskim Kamil zdobył   najwięcej nagród; m.in. nagrodę dla najlepszego aktora na XIV  Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” w Inowrocławiu czy nagrodę  indywidualną jury profesjonalnego 17. Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”  w Lublinie w roku 2020.

 

W DZIEDZINIE – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA NA RZECZ MIASTA

JERZY TRACZ

Radny Rady Miasta Lubartów w latach 1994-2018 (6 kadencji), aktywnie działający na rzecz lokalnej społeczności. Społecznik, zaangażowany w walkę z bezrobociem, przeciwdziałający patologiom i wykluczeniu społecznemu. Wrażliwy na krzywdę ludzką, obejmującą wszelkie jej formy od niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej, po niezaradność życiową. Bezinteresownie udzielający pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności bezdomnym i bezrobotnym. Wolontariusz działający na rzecz Lubartowskiego Hospicjum Świętej Anny oraz osób w wieku podeszłym. Organizator zabaw choinkowych dla dzieci, inicjator zbiórki funduszy na coroczny zakup paczek świątecznych dla dzieci oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Od ponad pięćdziesięciu sześciu lat regionalista, krzewiący wśród mieszkańców miasta miłość do regionu, jego tradycji oraz kultury. Prężnie działający niegdyś w Zespole Pieśni i Tańca „Lubartowiacy”, a obecnie  w Kapeli Ludowej „Lubartowiacy” oraz Chórze Ziemi Lubartowskiej. Pan Jerzy aktywnie zabiega o ochronę miejsc pamięci, sam angażuje się w porządkowanie byłego Cmentarza Żydowskiego . Za całokształt długoletniej działalności kulturalnej i społecznej wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1994 r.) oraz Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego przyznaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w 2009 r.

LUBARTOWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne istnieje od 11 września 1955 roku. Obchodzi w tym roku 65 – lecie istnienia. Powstało z inicjatywy lubartowskiej inteligencji w nawiązaniu do międzywojennej działalności Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w Lubartowie. W 1977 r. przyjęto nazwę Lubartowskie Towarzystwo Regionalne. Od początku do chwili obecnej LTR prowadzi swoją działalność na terenie miasta Lubartowa i powiatu lubartowskiego. Jako kontynuator działalności poprzedników, z troską pielęgnuje tradycję, upowszechnia historię, dokumentuje teraźniejszość. Do najważniejszych i trwałych osiągnięć regionalistów należą: gromadzenie wytworów sztuki ludowej, pamiątek, fotografii, dokumentów i różnych innych cennych eksponatów o wartości historycznej, zorganizowanie i uroczyste otwarcie w 1970 r. Muzeum Regionalnego w Lubartowie (obecnie: Muzeum Ziemi Lubartowskiej) w zabytkowym dworku przy ul. Kościuszki 28, gdzie mieści się również siedziba LTR, upamiętnienie tablicami na budynkach pobytu w Lubartowie: Klemensa Junoszy Szaniawskiego i Bolesława Prusa, wydanie 20 tomów książki „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 4 medali pamiątkowych z postaciami historycznymi, 4 edycji kartki pocztowej z tekstem historycznym i opisem herbu miasta oraz zbioru wierszy o Lubartowie pt. „Jedyne takie miejsce na ziemi…” i esejów Mirosława Dereckiego pt. „Mój Lubartów”. W trosce o zabytki kultury, a także pamięć o zasłużonych przodkach, LTR przyczyniło się do renowacji kilkunastu  pomników cmentarnych i sprawuje stałą opiekę nad nimi. Od 1992 roku  prezesem LTR jest Pani Maria Kozioł. Zarówno Pani Prezes jak i pozostali członkowie Zarządu LTR wykonują swoje zadania związane z działalnością Towarzystwa społecznie.