Przedstawiciel Nadleśnictwa Lubartów w II LO

15 stycznia uczniowie klasy Ie gościli w murach II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie Michała Karpińskiego – referenta ds. ochrony lasu i przyrody oraz edukacji leśnej w Nadleśnictwie Lubartów. Spotkanie odbyło się z inicjatywy pani Katarzyny Płaszczewskiej, która od wielu lat współpracuje z tą jednostką gospodarczą w strukturze Lasów Państwowych.

W trakcie pogadanki, Michał Karpiński wykorzystując prezentację, przybliżył uczniom pracę lubartowskiego Nadleśnictwa, które obejmuje cztery powiaty na terenie województwa lubelskiego. Leśniczy zwrócił szczególną uwagę na niezwykle atrakcyjny dla turystów obszar Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, który zyskał miano „zielonych płuc Lublina” oraz wykazuje tendencję wzrostową zalesienia w Polsce.

Następnie gość II LO opisał model zarządzania lasami państwowymi, zapoznał młodzież z funkcjami i obowiązkami Straży Leśnej, a także wyjaśnił, co należy do zadań leśnika. Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas rozmowy z licealistami były jakość i pochodzenie drewna. Pan Karpiński poinformował młodzież o normach wycinania drzew w naszym kraju oraz podał zagrożenia i metody ochrony lasów, m. in. przed szkodnikami. Uczestnicy spotkania mieli także okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady obowiązujące na terenach leśnych – warto dodać, że w lasach mieszkają zwierzęta różnych gatunków i trzeba wiedzieć, jak się zachować podczas spotkania z nimi. Licealiści usłyszeli również o formach dokarmiania zwierząt oraz o tendencji wzrostu populacji dużych ssaków.

Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Lubartów było dla młodzieży bardzo cennym, poszerzającym wiedzę o lasach doświadczeniem. Dzięki rozmowie z Michałem Karpińskim uczniowie przekonali się, w jak dużym stopniu oni sami mogą korzystać z atrakcji zielonych terenów powiatu lubartowskiego, które swoimi walorami zapewniają prawdziwy wypoczynek.

Daniel Deczkowski, klasa Ie