Przedstawiciele wyższych uczelni w II LO

Dnia 18 października w II LO odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele wyższych uczelni w Polsce przybliżyli uczniom klas maturalnych ofertę edukacyjną uniwersytetów, których są przedstawicielami. Czwartoklasiści mieli okazję dowiedzieć się o zasadach rekrutacji, a także o kierunkach, możliwościach rozwoju zainteresowań i atrakcjach, jakie czekają na przyszłych studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii Innowacji w Lublinie.

II LO