Przedszkole Miejskie Nr 1 stawia na ekologię

Ekologia, to szeroki dział wiedzy, który w ciekawy i aktywizujący sposób możemy prezentować dzieciom. Jej celem jest przybliżenie świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, a także zrozumienie miejsca i roli człowieka w przyrodzie. W Przedszkolu Miejskim nr 1 edukacja ekologiczna dzieci zajmuje znaczące miejsce w procesie kształcenia. Od wielu lat w placówce wyjątkowo uroczyście obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi i organizowany wówczas Tydzień Ekologiczny, który często trwa dłużej niż siedem dni. W tym roku dzieci składały życzenia dla Ziemi oraz śpiewały piosenki w ramach  wewnątrzprzedszkolnego konkursu „Ekologiczna piosenka”. Zorganizowany został marsz osiedlowymi uliczkami, podczas którego przedszkolaki z transparentami i okrzykami nawoływały mieszkańców do ekologicznych zachowań. Odbywały się również spotkania przedszkolnej społeczności dziecięcej mające na celu budowanie wiedzy ekologicznej z zakresu zasad prawidłowej segregacji odpadów, recyklingu, odnawialnych źródeł energii oraz postępowań jakimi najmłodsi mogą przyczynić się do ochrony środowiska. Zdobyte wiadomości dzieci mogły wykorzystać w praktyczny sposób włączając się w miejskie akcje- sprzątanie miasta Lubartów oraz „Sadzonki za odpady”.

Przedszkolaki uczestniczyły w lekcji przyrody prowadzonej przez Specjalistę Służby Leśnej ds. edukacji leśnej pana Michała Karpańskiego oraz wycieczce na ścieżkę edukacyjną do Nadleśnictwa Lubartów i zorganizowanych tam warsztatach „Las w słoiku”. Poszerzanie świadomości ekologicznej przedszkolaków odbywa się równie poprzez współpracę placówki z Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Lubartowie podczas realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” oraz „Czyste powietrze wokół nas”.

Przedszkole Miejskie Nr 1 jest doskonałym przykładem propagowania świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Co roku nauczycielki Małgorzata Kłoda i Katarzyna Lipska zajmują się organizacją plastycznego konkursu o tematyce ekologicznej dla dzieci ze wszystkich Lubartowskich przedszkoli. Przedsięwzięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego do tegorocznej edycji pod nazwą „Ekologiczny samochód” zaproszono przedszkolaki z terenu Gminy Lubartów. Wykorzystanie surowców wtórnych w kreatywny sposób można było oglądać na wystawie w holu przedszkola. Każdemu uczestnikowi konkursu za udział i pomysłowość przyznane zostały dyplomy i wyróżnienia oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Lubartów i księgarnię Booksale.

Popularyzowanie wiedzy o ochronie środowiska, procesach przyrodniczych i ich wpływie na życie społeczeństwa sprzyja kształtowaniu nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Zaszczepione we wczesnym dzieciństwie zasady mają odzwierciedlenie w późniejszym działaniu i postępowaniu. Wierzymy, że dzięki podejmowanym działaniom przedszkolaki z „jedyneczki” w dorosłym życiu będą prezentowały styl życia harmonijny ze środowiskiem przyrodniczym. 

Przedszkole nr 1