Przedszkole tylko dla zdrowych dzieci

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie zajęć przedszkolnych. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków. Czy dziecko, któremu trzeba podawać lek ratujący życie  w przypadku poważnej, nieuleczalnej choroby, może uczęszczać do przedszkola? Czy nauczycielka miałaby obowiązek udzielić takiemu dziecku pomocy medycznej?
O tym, że przedszkole jest placówką, która realizuje zadania opiekuńczo ? wychowawczo ? dydaktyczne w zakresie wychowania przedszkolnego, wspomaga indywidualny rozwój dziecka i sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb ? wie każdy. Ale czy przedszkole ma zapewnić dziecku także w razie potrzeby pomoc medyczną?  Okazuje się, że nauczyciel przedszkolny nie może zapewnić maluchowi, który uczęszcza do placówki, żadnej opieki lekarskiej. W przypadku dolegliwości u dziecka ( przykładowo przeziębienia czy gorączki) lub jakiegokolwiek pogorszenia stanu jego zdrowia, nauczyciel w przedszkolu nie może podać leków. W takiej sytuacji natychmiast informuje się rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Sytuacja, jaka spotkała mnie i moje dziecko, jest bardzo przykra ? mówi nasz Czytelnik ? Okazuje się bowiem, że gdy moje dziecko będzie miało atak choroby, to opiekun w tym czasie nie zrobi nic poza wykonaniem telefonu do mnie i na pogotowie. Szkoda tylko, że w tych cennych pierwszych minutach dziecko pozostanie samo sobie. Lek, który trzeba podać to nie zastrzyk, gdzie od osoby podającej wymagane byłoby szkolenie medyczne. Okazuje się, że nawet moja pisemna zgoda nic tu nie zmieni. A sytuacja jest tym bardziej poważna, jeśli mowa o dziecku z trwałą chorobą  wymagającą podania leku ratującego życie. Dla wyjaśnienia tej kwestii zapytaliśmy w jednym z przedszkoli publicznych w naszym mieście. Zdaniem dyrektor Przedszkola nr 2 w Lubartowie, Teresy Kosior, nie ma takiej możliwości, aby dziecku podać leki z uwagi na to, że w przedszkolu brak lekarza ani pielęgniarki, a nauczycielki nie posiadają kwalifikacji medycznych. Nauczyciele muszą przestrzegać statutu przedszkola, który jasno określa, że w przedszkolu nie przewiduje się dokonania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. Jak informuje rozdział III statutu przedszkola, dotyczący sposobów sprawowania opieki nad dziećmi ? ?Nauczyciel nie może podawać dziecku przebywającemu w przedszkolu żadnych leków ani innych medykamentów?. Co ciekawe, znalazłem dwie placówki przedszkolne, w których kwestia podania leku nie stanowiła problemu, gdy wyjaśniłem, o co chodzi. Szkoda tylko, że są to placówki prywatne, na które nie stać wszystkich, którzy są dotknięci podobnym problemem, jak moje dziecko. Niestety dziecko w sytuacji poważnej choroby do przedszkola publicznego uczęszczać nie może. Jak uważa nasz Czytelnik – kolejny raz okazuje się, że przepisy i postawa ludzka biorą górę nad zdrowym rozsądkiem i ludzkim podejściem.

Sylwia Nowokuńska