Przetarg związany z budową ulic

Miasto Lubartów ogłosiło przetarg związany z budową ulic. Chodzi o ważny pod względem komunikacyjnym i urbanistycznym rejon miasta. Ogłoszone postępowanie dotyczy opracowania dokumentacji budowy ulic: Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej; Szkolnej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Ks. J. Popiełuszki i Licińskiego od ul. Wschodniej do ul. Ks. J. Popiełuszki.

Zakres opracowania dokumentacji budowy ulicy Wschodniej dotyczy m.in. przebudowy skrzyżowań, budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Dokumentacja budowy ul. Szkolnej ma obejmować m.in. projekt drogi o szerokości min. 5 m i długości ok. 275 m o nawierzchni asfaltowej wraz z miejscami postojowymi oraz skrzyżowaniami z ul. Ks. J. Popiełuszki, Rumiankową i Chabrową oraz projekt kanalizacji deszczowej.

Dokumenty budowy ul. Licińskiego mają zawierać m.in. projekt budowy ulicy o szerokości 6 m i długości ok. 240 m o nawierzchni bitumicznej z ciągiem pieszo-rowerowym oraz skrzyżowaniem z ulicą Ks. J. Popiełuszki, projekt kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz zagospodarowania zieleni.

Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 10 maja. Szczegóły zamówienia na stronie https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=320..