Przeżyli razem pół wieku

8 par świętowało 25 maja jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Tradycją jest wręczanie w Urzędzie Miasta Lubartów medali od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej parom, których staż małżeński wynosi 50 lat i więcej. W ubiegłą sobotę na takiej uroczystości powitała pary kierownik USC Monika Derecka:

Cieszę się, że w dniu dzisiejszym możemy razem świętować tak piękny jubileusz. Jubilaci to ludzie, którym należą się serdeczne słowa uznania za wkład w umocnienie rodziny i wychowanie dzieci. Swoim życiem, pracą zawodową, postawą społeczną wnieśli Państwo duży udział w rozwój naszych małych ojczyzn.

Małżonkowie wygłosili sobie podziękowania za dobre, przykładne i szczęśliwe małżeństwo.

Życzenia i gratulacje złożył Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, który wręczył parom medale za długoletnie pożycie: – Życzę Państwu dalszych wielu wspaniałych lat spędzonych razem, dalszego przykładu dawanego nam młodszemu pokoleniu, żebyśmy czerpali z Waszego doświadczenia. Wszystkiego najlepszego.

Kwiaty i dyplomy jubilaci otrzymali z rąk przewodniczącego Rady Gminy Lubartów Sławomira Sugiera.

Jubileusz świętował 4 pary z Miasta Lubartów i 4 pary z Gminy Lubartów:

Państwo Helena i Zdzisław Grabowscy – 51 lat

Państwo Henryka i Mieczysław Szczygieł – 51 lat

Państwo Teresa i Tadeusz Anyszek – 50 lat

Państwo Henryka i Krzysztof Bobikowscy – 50 lat

Państwo Irena i Roman Cieniuch – 50 lat

Państwo Wiesława i Stanisław Eret – 50 lat

Państwo Teodozja i Waldemar Grosz – 50 lat

Państwo Alina i Jan Kopyść – 50 lat

Dla gości i ich rodzin był tort i część artystyczna w wykonaniu solistek zespołu „Allegro” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie pod kierunkiem Marii Droś.

Sylwia Cichoń