Przodownicy Turystyki Pieszej z II LO

16 marca Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie zorganizowała XIII Zlot Przodowników Turystyki Pieszej „Lublin 2019”. W imprezie uczestniczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie, aktywnie działający w SKKT „Azymut”, wraz z opiekunem Klubu – nauczycielką geografii Katarzyną Płaszczewską.

Celem zlotu było uczczenie 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także popularyzacja turystyki kwalifikowanej i aktywnego wypoczynku. Impreza rozpoczęła się od zwiedzania Starego Miasta w Lublinie oraz spaceru nad Zalew Zemborzycki.

Kolejnym punktem programu były obiad i spotkanie, podczas którego uroczyście wręczono legitymacje i dyplomy tym osobom, które ukończyły roczny kurs Przodownika Turystyki Pieszej PTTK; do grona wyróżnionych należy sześcioro uczniów II LO: Bogumiła Małyska, Julia Wójcik, Weronika Goździcka i Paulina Widyńska z klasy II g, Maja Nieznaj z kl. II c oraz Mikołaj Turowski z kl. II e. Warto nadmienić, że czworo z nich: Weronika Goździcka, Paulina Widyńska, Maja Nieznaj i Mikołaj Turowski, zdało pozytywnie egzamin, uzyskując państwowe uprawnienia Przodownika na województwo lubelskie. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przyznała również pani Katarzynie Płaszczewskiej uprawnienia Przodownika TP na województwo dolnośląskie i podkarpackie.

Przed nami kolejne kursy i miejmy nadzieję, że również kolejne sukcesy „Azymutu” w dziedzinie turystyki i rekreacji.

Maja Nieznaj, klasa II c