Przyjaźni osobom niepełnosprawnym

Lubartowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zdobyło drugie miejsce w Konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze 2013”, zorganizowanym przez Fundację  Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Uroczysta gala, podczas której wręczono statuetki i certyfikaty dla regionu lubelskiego i podkarpackiego, miała miejsce 16 września w Teatrze „Maska” w Rzeszowie. IMG_5654

Konkurs jest organizowany od 2006 roku. Patronat honorowy nad jego ósmą edycją objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

Jaka jest idea konkursu ? To wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Ważne jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz integracja tych osób i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

– W kapitule konkursu zasiadało 19 osób. Otrzymaliśmy drugie miejsce w kategorii Lodołamacz Instytucja – Pracodawca Nieprzedsiębiorca– mówi Jolanta  Włoszek, prezes SIL – Do konkursu zostaliśmy wytypowani przez marszałka województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z wysokim procentem zatrudniania osób niepełnosprawnych, dzięki projektowi „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”.  Jak podkreśla prezes Jolanta Włoszek – w ramach tego projektu zatrudnienie dostało 14 osób z powiatu lubartowskiego, a 4 miesiące po jego zakończeniu osoby te nadal funkcjonują na rynku pracy.

Oprócz kategorii Lodołamacz Instytucja – Pracodawca Nieprzedsiębiorca, w konkursie były również takie kategorie jak Otwarty Rynek Pracy i Zatrudnienie Chronione.

IMG_5663Wśród wyróżnionych można wymienić Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, Multifarb Sp. z.o.o. w Rzeszowie, Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Dobry w Nowej Sarzynie, Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio – Relax w Puławach, Orlen PetroTank sp. zo.o. w Widełce, firma Sierosławscy w Przecławiu. Super Lodołamacz przyznano dla Lubelskiego  Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Natomiast  Lodołamacz Specjalny powędrował do pana Rafała Wilka.

Sylwia Nowokuńska