Przyjmij pracownika na staż

Chętni pracodawcy mogą przyjąć pracowników na staż, który organizuje Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. Potrzeby dotyczące organizacji stażu wszyscy pracodawcy mogą zgłaszać do PUP, pok. 17. Umowy stażowe będą podpisywane do końca października br. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (081) 852 65 17.