Przypominamy o konkursie na kreatywną bombkę

Przypominamy, że do 8 grudnia Lubartowski Ośrodek Kultury czeka na świąteczne bombki. Konkurs plastyczny pod nazwą „Kreatywna bombka świąteczna” przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu naszego miasta.

Celem konkursu jest ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowanie ich tradycji, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności, promowanie aktywności twórczej dzieci.
Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: dzieci z przedszkoli miejskich i przedszkoli niepublicznych oraz dzieci z oddziałów zerowych znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie
Lubartowa; uczniowie klas I – III szkół podstawowych na terenie Lubartowa; uczniowie klas IV -VII szkół podstawowych na terenie Lubartowa.

Należy samodzielnie wykonać za pomocą dowolnej techniki i przy użyciu dowolnych materiałów – bombkę jako świąteczną ozdobę na choinkę. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie www.loklubartow.pl

SC