Przystanek Konstytucja w II LO

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie miały w tym roku wyjątkowy charakter, gdyż odbyły się w formie gry dydaktycznej pod hasłem „Przystanek Konstytucja”.

Warto dodać, że rok 2022 rokiem został ustanowiony rokiem Romantyzmu Polskiego  oraz rokiem Józefa Wybickiego, dlatego upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zostało rozszerzone o przypomnienie ważnych wydarzeń związanych z autorem naszego hymnu oraz historii jednej z najważniejszych epok w dziejach polskiej kultury – romantyzmu.

          Impreza rozpoczęła się od krótkiego omówienia zasad i regulaminu gry. Każda drużyna (klasa) otrzymała królewski glejt – dokument wydawany przez panującego, który pozwolił na bezpieczne przejście przez wszystkie przystanki. Wędrując po Królestwie, uczniowie musieli stanąć do wielu konkurencji i rozwiązać w sposób twórczy przygotowane zadania. Na każdym przystanku czekali zarządcy – nauczyciele wraz z uczniami klasy II d, którzy wyznaczali polecenia. Tej niecodziennej lekcji historii towarzyszyła atmosfera twórczych poszukiwań, kreatywności, wzajemnej współpracy w grupie, a wymiernym efektem była wiedza i wspólna zabawa. Uczniowie mieli między innymi: zaznaczyć na mapie miejscowości związane z Konstytucją 3 Maja, Józefem Wybickim i Adamem Mickiewiczem, rozwiązać quiz wiedzy o życiu Józefa Wybickiego, wyszukać konkretne artykuły z Konstytucji 3 Maja, opracować hasło zachęcające posłów opozycji do głosowania za Konstytucją, rozpoznać tytuły pieśni patriotycznych, zaprezentować interpretację ballady „Romantyczność”, rozpoznać portrety uczestników obiadów czwartkowych, czy rozwiązać krzyżówkę dotyczącą Rzeczpospolitej II połowy XIX wieku. Po  przejściu dziesięciu przystanków i zebraniu punków klasy kończyły przygodę i oczekiwały na wyniki klasyfikacji.

          Zwycięskie klasy otrzymały nagrodę niespodziankę, którą wręczyła Pani Dyrektor Halina Zdunek.  Najlepiej poradzili sobie z zadaniami uczniowie klas II a i III g, którzy zajęli ex aequo pierwsze miejsce, na drugim uplasowała się klasa I a, a na trzecim uczniowie I b. Grę opracowali nauczyciele historii – pani Barbara Kukier i Adam Sabat, a przeprowadzili uczniowie klasy II d.

II LO