PSZOKi znów przyjmują odpady

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie otwarte. Od 16 kwietnia można dostarczyć odpady do PSZOK w Nowodworze, Luszawie i Brzostówce.

Zamknięte z powodu zagrożenie epidemicznego PSZOKi dziś rozpoczęły ponownie przyjmowanie odpadów, ale osoby chcące z nich skorzystać będą musiały zastosować się do wprowadzonych ograniczeń i zasad:

  • na placu magazynowym PSZOK-u w tym samym czasie może znajdować się tylko jeden pojazd,

  • osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u obowiązkowo ma posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta oraz założone rękawiczki jednorazowe,

  • przed wypełnieniem dokumentów należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym udostępnionym przez prowadzącego PSZOK

  • w godzinach od 13:00 do 14:00 przyjmowanie odpadów będzie wstrzymane (czas na dezynfekcję)

W przypadku, gdy pracownik PSZOK zauważy łamanie zasad ogólnie obowiązujących przy zagrożeniu epidemicznym, ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

PSZOK-i czynne są w godzinach:

  • PSZOK w Nowodworze czynny jest w godz. 10:00 – 18:00 od wtorku do soboty

  • PSZOK w Brzostówce czynny w środy w godzinach od 10:00 do 18:00 i w soboty godzinach od 10:00 do 16:00

  • PSZOK w Luszawie czynny w środy w godzinach od 10:00 do 18:00 i w soboty godzinach od 10:00 do 16:00

PSZOK w Nowodworze