PTTK szkoli uczniów II LO

9 członków SKKT „Azymut”, uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie, już od marca bierze udział w cyklu szkoleń dla kandydatów na członków kadry programowej PTTK oraz na rozszerzenie uprawnień kadry programowej PTTK.

W kursach organizowanych przez Odział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie postanowiło uczestniczyć aż 9 osób z II LO: Paulina Widyńska, Weronika Goździcka, Maja Nieznaj, Bogumiła Małyska, Julia Wójcik, Mikołaj Turowski, Dominik Capała, Łukasz Osior oraz Kacper Michalik. Celem kursów jest rozwój kadr programowych PTTK w województwie lubelskim. Cykl szkoleń został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap to „Szkolenie ogólne PTTK”, stanowiący podstawę do uzyskania uprawnień kadry programowej, natomiast etap drugi to szkolenie specjalistyczne.

Młodzież II LO zdecydowała się na następujące szkolenia: Organizator Imprez na Orientację, Animator Imprez na Orientację oraz Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej. Członkowie SKKT „Azymut” mają już za sobą część spotkań teoretycznych, jak i zajęć praktycznych. Młodzież uczy się m.in. pod czujnym okiem pana Leszka Warownego oraz Zdzisława Rydza. Dzięki temu za rok młoda kadra „Azymutu” będzie mogła samodzielnie organizować marsze na orientację, m.in. do Zawieprzyc, a może niektórzy pomyślą o tym, aby w przyszłości na stałe zająć się turystyką pieszą.

II LO