Publiczne Służby Zatrudnienia wobec wyzwań rynku pracy

Konferencja pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” została zorganizowana 9 października przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie w ramach Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu .

Konferencja odbyła się pod patronatem Starosty Lubartowskiego Ewy Zybały. Była okazją do uczczenia jubileuszu 100-lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia, poruszenia kwestii doradztwa zawodowego w szkołach, a także spraw związanych z wykluczeniem społecznym. Prelegentami byli m.in Janusz Rogala – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce, Mirosław Górczyński – Miejski Koordynator ds. Doradztwa Edukacyjno Zawodowego  dla Szkół i Placówek Prowadzonych przez Miasto Lublin,  Dorota Fiutka – Doradca Zawodowy i pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie, Magdalena Firczuk – pedagog ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Firleju i  Ewa Misztal – pośrednik pracy w PUP w Lubartowie. Na konferencji przybliżono historię funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwrócono uwagę na ważną rolę poradnictwa zawodowego w szkołach, które ma niwelować niedopasowanie wykształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo poruszono kwestię wykluczenia społecznego i możliwości, jakie w tej kwestii może zaproponować Urząd Pracy. Starosta Ewa Zybała nawiązała do tematów poruszonych przez prelegentów, podkreślając znaczenie współpracy w celu wspierania młodzieży w odnalezieniu ścieżki zawodowej, która byłaby spełnieniem ich marzeń. Konferencje podsumowało wystąpienie Elżbiety Denejko – Dyrektora Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego reprezentującej Kuratorium Oświaty w Lublinie. Na konferencji obecny był burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik.

Opr. Sylwia Cichoń