Punkt mobilny wojska w urzędzie

Mobilny Zespół Rekrutacyjny 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie serdecznie zaprasza do Urzędu Miasta Lubartów. 

W dniach 2 lutego i 3 marca w godzinach 9–13 dniu czekać będą na na chętnych żołnierze, od których będzie można uzyskać informacje o warunkach służby oraz wymaganiach  i zasadach naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej i 22 Batalionu Lekkiej Piechoty.