Punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie informuje, że na terenie miasta działają dwa bezpłatne punkty konsultacyjne dla osób borykających
się z uzależnieniami oraz ich rodzin:

1. przy ul. Lubelskiej 79 lok III we wtorki w godz. 8-14 otwarty jest Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym i/lub hazardowym oraz ich rodzin. Punkt prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – były pracownik MONAR w Ostrołęce – Pani Anna Dobek.

2. przy ul. 3 Maja 24A w czwartki w godz. 14.30-19.30 otwarty jest Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Punkt prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – Pani Wanda Suchorab.

Urząd Miasta zachęca wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z porad i wsparcia
w ww. zakresie.

Pomoc udzielana w Punktach Konsultacyjnych jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Przeznaczona jest dla mieszkańców Miasta Lubartów.