PUP w Lubartowie ma 5,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych

Szkolenia różnego typu, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne – między innymi te formy aktywizacji zawodowej oferuje bezrobotnym Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. W 2019 roku ma na ten cel aż 5,5 mln zł.

Ofertę dla bezrobotnych przedstawili na ostatniej sesji Rady Miasta pracownicy PUP.

Poinformowali oni, że urząd pracy ma ogromne środki w ramach dwóch projektów współfinansowanych z UE skierowanych dla osób pozostających bez pracy. Jeden przeznaczony jest dla osób do 30 roku życia, a drugi powyżej 30 roku życia. Łączna pula środków w ramach tych  programów to ponad 5,5 mln zł.

Osoby  do 30 roku życia zarejestrowane w PUP mogą skorzystać ze staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń grupowych czy bonów szkoleniowych. Prowadzona jest rekrutacja na następujące szkolenia: prawo jazdy kat. D z B oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. D, uprawnienia elektryczne grupa G1 na dozór i eksploatację, pracownik kadrowo – płacowy z egzaminem ECDL BASE.

Projekt dla osób 30 plus skierowany jest w szczególności dla  bezrobotnych, którzy ukończyli  50 rok życia, dla kobiet, dla osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, odchodzących z rolnictwa. PUP oferuje dla nich staże, szkolenia grupowe, indywidualne, refundacje wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. Trwa rekrutacja na szkolenia : kosmetyczka z egzaminem czeladniczym, operator podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych kat. I P. Są też ostatnie miejsca na prawo jazdy kat. C+E z egzaminem państwowym oraz operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III uprawnień.

Według danych PUP, na dzień 31 marca 2019 roku w powiecie lubartowskim zarejestrowanych  było 3 tys 991 bezrobotnych (w Lubartowie 878 osób). W porównaniu do roku ubiegłego bezrobocie spadło o 10 procent.

(kw)