Rada Miasta zrobiła pierwszy krok do połączenia LOK, biblioteki i muzeum

Uchwałę w sprawie zamiaru połączenia trzech placówek – Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej przyjęli radni na ostatniej sesji Rady Miasta (31 stycznia). Jeśli pomysł uzyska akceptację szeregu instytucji nadzorujących oraz ministerstwa, w następnym roku ma szansę powstać Lubartowskie Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia.

Uchwała ta to dopiero pierwszy krok do połączenia tych instytucji. Jej głównym celem jest możliwość efektywniejszego wykorzystania potencjału kadrowego, finansowego i mienia połączonych instytucji kultury, w celu lepszego wykonywania stawianych przed nimi zadań. Chcę, żeby w Lubartowie powstała instytucja, która będzie chlubą województwa lubelskiego – mówił podczas sesji burmistrz Krzysztof Paśnik.

W uzasadnieniu  czytamy, że decyzja ta jest wynikiem realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Ma między innymi usprawnić sposób zarządzania tych instytucji i ułatwić aplikowanie o środki zewnętrzne na działalność kulturalną. Mowa jest także o utworzeniu dodatkowego punktu bibliotecznego i dowożeniu książek do domu np. dla osób starszych.

Wątpliwości co do podjęcia uchwały miał radny Tomasz Krówczyński (klub Wspólnota Lubartowska). Jego zdaniem posiadanie wspólnego budżetu przez trzy placówki może prowadzić do problemów z rozdysponowaniem środków. Apelował również, aby podjęcie uchwały poprzedziło przedstawienie szerszej koncepcji tej inicjatywy – To jak kupowanie kota w worku – skomentował.

Radni koalicyjni przekonywali, że uchwała ta otwiera furtkę do podjęcia kolejnych kroków w tej sprawie. Burmistrz zapowiedział, że przeprowadzona zostanie analiza SWOT (zakłada ona między innymi wskazanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń).

Radny Grzegorz Gregorowicz (klub Wspólny Lubartów) zwrócił uwagę, że decyzja o połączeniu instytucji zostanie poprzedzona opinią szeregu instytucji nadzorujących.Miasto musi zasięgnąć oceny między innymi Krajowej Rady Bibliotecznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Musi też uzyskać zgodę od Ministra do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konieczne jest również uzyskanie opinii Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej.

Ostatecznie za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 wstrzymało się od głosu (Maria Kozak, Grzegorz Siwek).

Katarzyna Wójcik