Ewa Grabek oficjalnie w składzie Rady Miasta

Ewa Grabek startująca z komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej złożyła ślubowanie podczas sesji Rady Miasta (19 grudnia). Weszła ona na miejsce Jakuba Wróblewskiego, który został wybrany na radnego i zrezygnował z mandatu z powodu objęcia funkcji zastępcy burmistrza.