Radni głosowali za patronem „Jedynki”

Rok 2018 jest dla nas rokiem szczególnym, ponieważ będziemy nadawać imię Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Jest to bardzo ważne wydarzenie także dla Rady Miasta Lubartów, która to imię szkole musi nadać. W wyborze imienia brała udział cała społeczność szkolna.

Chcemy, aby po uzyskaniu imienia ks. Jana Twardowskiego szkoła uzyskała własną tożsamość – powiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Danuta Sienkiewicz, wskazując na trzy kandydatury: błogosławionego ojca Józefa Mazurka, księdza Jana Twardowskiego i postaci literackiej – Małego Księcia.

W dyskusji zabierali głos radni, którzy w większości popierali wybór patrona przez Szkołę Podstawową nr 1. Jednak radny Grzegorz Gregorowicz opowiedział o kontrowersjach związanych z osobą ks. Twardowskiego. – Postać ks. Jana Twardowskiego jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ według tego, czego się dowiedziałem, ks. Jan Twardowski nie potrafił żyć w pustce uczuciowej. Nie do końca wytłumaczył się ze swoich związków z kobietami, pomimo tego jak dobrym człowiekiem był. Do nadania imienia trzeba porządnego człowieka. Druga kontrowersja ks. Jana Twardowskiego to tajna działalność w służbach bezpieczeństwa zarejestrowana w 1987 roku pod pseudonimem TW Poeta. Nie mogę głosować za tym patronem, wstrzymam się od głosu – powiedział radny Grzegorz Gregorowicz (Wspólny Lubartów).
Uważam, że uczniowie nie zajmują się polityką, wybierając patrona. Po prostu oceniają go po swojemu, dobrze go oceniają – mówiła radna Maria Kozak (niezrzeszona).
Radna Marzanna Majewska (PiS) wspominała, że uczniowie, rodzice i nauczyciele wybierając taką osobę na patrona swojej placówki, dokładnie zapoznali się z życiorysem i znają kontrowersje, które padły na mównicy.
Myślę, że ks Jana Twardowskiego wybraliście ze względu na to, jakie wartości w swojej poezji reprezentował, o czym pisał, że był takim ludzkim człowiekiem, ciepłym w swojej poezji. Zaufajmy społeczności szkolnej. Będę głosował za zaakceptowaniem wniosku szkoły – mówił radny Jakub Wróblewski (PO).
Wiem, że na pewno ten wybór jest dobry i uszanujmy go. Bo to jest wybór 2 tysięcy osób – poinformował Marek Polichańczuk (Wspólnota Lubartowska). Ostatecznie projekt uchwały poparło 16 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.
Przypominamy, że w wyborach 14- 15 czerwca na patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie zwyciężył ks. Jan Twardowski (423 głosy). Mały Książę miał 306 głosów, a Józef Mazurek – 104 głosy. Nad przebiegiem głosowania czuwali członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej – przedstawiciele trzech środowisk: uczniów, rodziców i nauczycieli. Głosowało 718 uczniów, 76 rodziców, 65 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi. Można było oddać jeden głos na jednego kandydata. Łącznie oddano 873 głosy (833 głosów ważnych; 40 głosów nieważnych). A wybór patrona poprzedziła debata, która miała miejsce 30 kwietnia. Wzięli w niej udział przedstawiciele wspomnianych wcześniej, trzech środowisk szkolnych. Celem spotkania było określenie kryteriów dotyczących patrona. Uczestnicy pracowali metodą tzw. Word Cafe. Pochylili się nad takimi tematami: Jakie przesłanie powinna nieść postać kandydata?; Kto nie może zostać patronem?; Warunki wykluczające kandydaturę./ Co nie będzie akceptowane, jakie postawy są postawami nagannymi?; Co ma wyróżniać kandydaturę wśród innych ludzi/działań/symboli? Jakie cechy charakteru?/jakie przesłanie?; Jakie korzyści odniesie uczeń/szkoła? Jakie korzyści odniesie społeczność lokalna?; Do czego będzie nas zobowiązywało przyjęcie patrona szkoły? Jakie nałoży na nas powinności? Odpowiedzi na te zagadnienia uczestnicy opracowywali w grupach przy stolikach. Obydwa ćwiczenia zakończyły się prezentacjami. Zespół zajmujący się przygotowaniem procedur wyboru patrona opracował listę cech, z którymi powinna być utożsamiana kandydatura na patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Są to: ambicja, wytrwałość i zaangażowanie, entuzjazm, empatia i okazywanie uczuć, kreatywność, szacunek i tolerancja. Kandydatów można było zgłaszać do 18 maja. Po weryfikacji odbyła się kampania wyborcza, czyli prezentacja kandydatur. Wybór patrona został uchwalony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Następnie szkoła złożyła wniosek o nadanie imienia do organu prowadzącego, czyli do Miasta Lubartów, aby uchwałę przyjęli radni Rady Miasta Lubartów.

 

Sylwia Nowokuńska